Naprapati er en behandlingsform
som bygger på manuell medisin

Ordet naprapati kommer fra det tsjekkiske ordet napravit, som betyr ”korrigere”, og det greske ordet ”pathos”, som betyr lidelse. - å korrigere årsaken til lidelse.

Som naprapat spesialiserer vi oss på å behandle mennesker med smertetillstander og funksjonelle besvær relatert til rygg, ledd, muskler og nervesystemet. Naprapatien er en manuell behandlingsform som preges av et helhetstenkende der undersøkningsmetodikken er rettet mot å finne årsaken till problemet.
Spesifikk kunnskap om kroppens oppbygging via muskler, skjelett, ledd og nervesystem ligger til grunn for naprapatien. Vi benytter oss av ortopediske tester, og de manuelle behandlingsmetodene kompletteres ofte med annen fysisk behandling og forebyggende eller rehabiliterende trening for å unnvike tilbakefall.

Historikken om Naprapatiens fremvekst

Naprapatien startet i USA med Oakley Smith, som i utgangspunktet var en kiropraktor. Han utviklet kiropraktikken videre på egen hånd under tiden som student ved The Medical School of the University of Iowa og ga den nye behandlingformen navnet Naprapathy – som direkte oversatt betyr å korrigere årsaken til lidelsen.

Det finnes bare tre skoler i verden der man kan utdanne seg til Naprapat. Første skolen som ble etablert var i USA, Chicagi Illinoi i 1908 av Oakley Smith.

Naprapatien kom til Sverige på 1970- tallet med Björn J;son Berg, som tok sin utdannelse i Chicago, og I 1970 etablerte han Naprapathögskolan i Stockholm. I 2000 ble det etablert høyskoleutdanning i naprapati i Kotka, Finland. Utdanningen er på 4 år.
Siden naprapathögskolan startet i 1970, er det uteksaminert ca. 1500 naprapater. 1994 fikk Naprapater autorisasjon som helsepersonell i Sverige og Finland, og i Sverige alene utføres det årlig omkring 1,5 millioner naprapatbehandlinger.

I Norge er en naprapat ikke offentlig godkjent, og ikke en beskyttet yrkestittel. Vi gjør derfor pasientene oppmerksomme på å se etter at terapeuten er medlem av Det Norske Naprapatforbundet, for å sikre seg at man går til en som har eksamen fra Naprapathögskolan. Det jobbes imidlertid med å få til en godkjenning av naprapater i Norge.© naprapatsenteret.com

Design & nettløsning av Kréatif